Omnimundo

kleuter- en lagere school

Lesuren

De schoolpoort opent om 8.30 uur.

Schooluren kleuterschool en eerste graad lagere school

Van 8.45 tot 12.30 uur (op woensdag tot 12.20 uur)

Van 13.35 tot 15.30 uur

Schooluren tweede en derde graad lagere school

Van 8.45 tot 12.30 uur (op woensdag tot 12.20 uur)

Van 13.50 tot 15.30 uur