Omnimundo

kleuter- en lagere school

Omnimundo, samen met de wereld

De vijfde klas van onze school neemt regelmatig deel aan internationale projecten in samenwerking met Koen Timmers, die zich vandaag één van de tien beste leerkrachten ter wereld mag noemen. Koen is de bezieler van heel wat inspirerende projecten rond onderwijsvernieuwing. Ook andere partners zoals de pedagogische afdeling van Microsoft dragen hun steentje bij om de projecten tot een goed einde te brengen. Wij zijn één van de pilootscholen, en daar zijn we trots op!

Hoe werken we?

Bij elk project gaan we zo creatief en innoverend mogelijk te werk. De leerlingen gebruiken als basis steeds OneNote for Classrooms, waarin we een nieuw, specifiek notitieblok maken om onze ideeën te groeperen. Daarnaast werken we met greenscreen, Lego Education ( Story Starter, WeDo, … ), didactische spelletjes, stop motion, Skype, powerpoint, Office Mix, Sway, panelgesprekken, ouders uitnodigen, leerwandelingen, Augmented Reality ( LifeLiqe ), Google Expeditions, … We gaan dus echt héél digitaal!

Drie projecten rond 21th Century Skills

Het Waterproject

In schooljaar 2016-2017 stapten we voor het eerst in een internationaal project: het Waterproject. De leerlingen van de vijfde klas werkten samen met leerlingen van maar liefst negen scholen van zes continenten. Het waterproject heeft tot doel stil te staan bij de 21th Century Skills waarin ICT en creatief gebruik ervan belangrijk zijn. Concreet zochten de leerlingen oplossingen voor water issues op lokale en globale schaal. Waterschaarste, watervervuiling, gezondheidsgevogen en waterverspilling stonden centraal. Elke week, en dat 5 weken lang, werkte meester Olivier Dijkmans met zijn klas een case uit rond water. Verschillende geschiedkundige en economische onderwerpen kwamen tijdens die lessen aan bod. Door gebruik te maken van media gaven ze een invulling aan het onderwerp en zendden hun uitwerking in. Onenote, Office Mix, stop motion, greenscreen en Youtube zijn de leerlingen niet meer vreemd. Ze skypten ook met een partnerschool in Zuid Afrika. En ze verstonden elkaar nog ook! De pedagogische afdeling van Microsoft in België beoordeelde alle inzendingen van scholen en selecteerde onze school als Belgian Country Winner. Maar onze uitwerking van het project won de wedstrijd niet enkel in België, later verkoos de jury ons tot winnaar van West-Europa. Meester Olivier mocht naar een congres in Toroto. Daar kwamen leerkrachten van over de hele wereld samen om ideeën uit te wisselen over onderwijsvernieuwing in de klas en op school. Meester Olivier toonde de klasprojecten en behaalde de eerste prijs. Dat kwamen de leerlingen natuurlijk meteen te weten via Skype!

Human Differences project

Het Human Differences project zette het 'global collaboration' aspect nog meer in de verf. De leerlingen bespraken elkaars inzendingen via Skype. Ze leerden over elkaars culturele gelijkenissen, verschillen en over ongelijkheden. Onze school is 'de wereld in het klein', en dit project, waarin 37 scholen in 51 landen deelnamen, paste perfect bij onze leerlingen. Het filmpje dat we maakten was ook voor veel andere deelnemende scholen een schot in de roos!

Climate Action

Het Climate Action project was ook een topper! Internationale namen als Jane Goodhall, Daila Lama, National Geographic ondersteunden het project. Dat zorgde natuurlijk voor heel wat media aandacht in binnen- en buitenland. Koen Timmers, met wie we samenwerken, werd ondertussen genomineerd voor de Global Teacher Prize. Hij mag zich al één van de 10 beste leerkrachten ter wereld noemen. Omdat wij tot zijn piloot-scholen behoren, kwam er tijdens de projectweken een cameraploeg van de Global Teacher Prize en VRT filmen in onze klas. Wij duimen er natuurlijk voor dat Koen op 18 maart 2018 deze award voor beste leerkracht in ontvangst mag nemen! 

Video Global Teacher Prize

Internationale studenten "Vapiano" 

De internationale studenten "Vapiano" doen regelmatig activiteiten in onze school om ouderbetrokkenheid te promoten. 

  • FIONA PATRICIA MERT Reading book
  • PRUDENCE MAROUA HASAN Coffee moment
  • FIOONA PATRICIA ALICIA Meeting with the parent group
  • PRUDENCE GORKA LAURA Coffee moment
  • FIONA HASAN MAROUA International breakfast
  • PRUDENCE GORKA LAURA Parent group activity
  • FIONA MERT ALICIA Coffee moment
  • PRUDENCE PATRICIA LAURA Coffee moment 

Omnimundo in de media

Microsoft Youtube 
Het Laatste Nieuws