Omnimundo

kleuter- en lagere school

Kleuterschool

Vanaf 2,5 jaar zijn de kleuters welkom in onze school. Enkele jaren blijven ze bij de lieve juffen en meester van de kleuterschool voor ze naar de 'grote' lagere school gaan. Ze leren hier samen spelen, werken in een kleine groep, creatief zijn, de eerste schrijfbewegingen en tellen. De leerkrachten zorgen voor een uitdagende leeromgeving in de klas en uitdagende werkvormen die de kleuters uitdagen tot interactie. De klas- en zorgleerkrachten staan u dagelijks graag te woord of helpen u graag verder.

Als school vinden we het belangrijk dat de kleuters elke dag naar school komen. 

 

Peuterklas en eerste kleuterklas (PK/K1)

k1

Bij juf Leen zitten de peuters en de eerste kleuterklassers. De kleine mundo's van de juf leren hier spelen en werken in een fijne en zorgzame klas. Elke dag overlopen ze met Jules het verloop van de dag, bespreken ze het weer, ... en gaan ze samen leren werken in de hoekjes. Er wordt klasdoorbrekend gewerkt. Zo leren 2,5- en 3-jarige kleuters van elkaar.

Juf Patricia komt beide klassen ondersteunen als kinderverzorgster.

Tweede kleuterklas (K2)

k2

In de tweede kleuterklas, de Vissenklas, staat spelend leren centraal. De kleuters maken kennis met moeilijkere woorden, begrippen en opdrachten. Iedereen krijgt de kans om zelf op ontdekking te gaan, te experimenteren en te ontwikkelen op een eigen tempo. Hierbij wordt veel belang gehecht aan samen werken. Door dit én ervaringen uit te wisselen, leren de kleuters veel van elkaar. Er worden gepaste materialen aangeboden waarmee iedereen kan bijleren op eigen niveau. De kleuters krijgen hier les van juf Lies. Juf Kathy komt de kleuters ondersteunen.
 

Derde kleuterklas (K3)

k3

In de Jip-en-Jannekesklas worden de kleuters voorbereid op de stap naar het eerste leerjaar. Juf Ann begeleidt de kleuters in de eerste stappen in de eerste stappen rond het herkennen van en spelen met letters en getallen.
Er wordt nog heel wat gespeeld, maar de kleuters verwerven zonder te beseffen heel wat vaardigheden die ze zullen nodig hebben voor het eerste leerjaar.

Wat is dit allemaal?

• leren lezen: ze leren woorden in stukjes verdelen, letters herkennen, woorden met gelijke beginletters zoeken, eerst kleine overeenkomsten en verschillen ontdekken met afbeeldingen en daarna met letters en cijfers,...
• Schrijven: het schrijven wordt op 2 gebieden geoefend: groot-motorisch en klein-motorisch.
Het groot-motorsiche ‘schrijfdansen’: dit doen we met: ‘ ik pen ‘
Dit wil zeggen via bewegingen in de lucht uiteindelijk tot bewegingen op papier komen.
• Het klein-motorische is het verfijnen van de schrijfpatronen op papier met potlood. Dit doen we aan de hand van leuke, speelse werkbladen.
In het begin op A3-formaat om zo tot A4-formaat te komen.
• Rekenen: dit is ook heel belangrijk in de 3de kleuterklas.
We leren tellen, cijfers herkennen en inhoud geven, vergelijkingen maken qua grootte/gewicht/tijd, opdrachten rond ruimtelijk inzicht uitvoeren, voorbereiden op het optellen en aftrekken door te werken rond de begrippen meer/minder, 1meer/1 minder,...
• Het laatste domein en zeker geen onbelangrijk domein is de leer- en werkhouding: we proberen dit te bevorderen door het gebruik van de moetjes en magjes.

Zoals je kan lezen is het in de derde kleuterklas werken geblazen maar er is natuurlijk nog altijd tijd genoeg over om te spelen en creatief bezig te zijn met allerlei materialen.

De kleuters krijgen ook nog hulp van meester Bram.

 

Kleuterturnenkleuterturnen

Bij meester Maxim gaan de kleinste Mundo's sporten in de grote turnzaal. Elke week klimmen, klauteren, sporten, springen, ... ze twee keer. Soms gaat zelfs de muziek op en dansen de kleuters zich helemaal warm. K3 gaat ook een aantal keer per schooljaar zwemmen met juf Ann.