Omnimundo

kleuter- en lagere school

Onze kleuterschool

De kleuterschool van Omnimundo telt 4 klassen en verwelkomt kinderen vanaf 2,5 jaar. Ze leren hier samen spelen, werken in een kleine groep, creatief zijn, de wereld rondom hen ontdekken, de eerste schrijfbewegingen en tellen. Alle kleuters sporten twee keer per week, de kinderen van de derde kleuterklas gaan tweewekelijks zwemmen.

Peuterklas: Het drakennest Peuterklas

Juf Tine en zorgjuf Patricia leren de allerkleinsten om samen te spelen, zelfstandig te zijn en bij te leren in een warme klas.

Eerste kleuterklas: Jules in de boomhutDe boomhut van Jules

Juf Leen en zorgjuf Patricia leren de allerkleinsten om samen te spelen, zelfstandig te zijn en bij te leren in een warme klas. Klaspop Jules is de mascotte van deze klas.

Tweede kleuterklas: De kikkerpoelDe kikkerpoel
Juffen Lies en Marlies leren de kinderen ontwikkelen op eigen tempo. Ze experimenteren en krijgen de kans om op ontdekking te gaan. Samenwerken wordt belangrijker: zo leren de kleuters veel van elkaar.

Derde kleuterklas: De speurneusjesDe speurneusjes

Juffen Ann en Kathleen ontfermen zich over de vier- tot vijfjarigen. De kinderen blijven spelend ontdekken, maar worden ook zelfstandiger en leren om probleemoplossend te denken. Zo zijn ze helemaal klaar voor de lagere school