Omnimundo

kleuter- en lagere school

Kleuterschool

 

Vanaf 2,5 jaar zijn de kleuters welkom in onze school, waar spelend leren centraal staat.

Onze kleuterschool bestaat uit 4 klassen.

Ze leren hier samen spelen, werken in een kleine groep, creatief zijn, de wereld rondom hen ontdekken, de eerste schrijfbewegingen en tellen. De leerkrachten zorgen voor een leerrijke leeromgeving in de klas en actieve werkvormen die de kleuters uitdagen tot interactie. De klas- en zorgleerkrachten staan u dagelijks graag te woord of helpen u graag verder.

Ook gaan de kleuters twee maal per week sporten met meester Maxim, en de K3 gaat tweewekelijks zwemmen.

We vinden het belangrijk dat je kleuter elke dag naar school komt. 

 

PK: Het drakennestPeuterklas

Meester Bram ontfermd zich over de instappers van 2,5 jaar. De kleine mundo's van de meester leren hier zelfstandig zijn, spelen en werken in een warme en zorgzame klas.

Elke dag kijken ze met Jules het verloop van de dag, bespreken ze het weer, en gaan ze samen spelen in de hoekjes. Er wordt klasdoorbrekend gewerkt. Zo leren 2,5- en 3-jarige kleuters van elkaar.

Juf Selina komt ondersteunen als kinderverzorgster.

K1: Jules in de boomhut De boomhut van Jules

Juf Leen ontfermd zich over de 3 jarigen. De kleine mundo's van de juf leren hier spelen en werken in een warme en zorgzame klas.

Elke dag kijken ze met Jules het verloop van de dag, bespreken ze het weer, en gaan ze samen spelen in de hoekjes. Er wordt klasdoorbrekend gewerkt. Zo leren 2,5- en 3-jarige kleuters van elkaar.

Juf Selina komt ondersteunen als kinderverzorgster.

 

K2: De kikkerpoel De kikkerpoel

Juf Lies en juf Marlies ontfermen zicht over de 3 tot 4 jarigen. De kleuters maken kennis met moeilijkere woorden, begrippen en opdrachten. Iedereen krijgt de kans om zelf op ontdekking te gaan, te experimenteren en te ontwikkelen op een eigen tempo. Hierbij wordt veel belang gehecht aan samen werken. Door dit én ervaringen uit te wisselen, leren de kleuters veel van elkaar. Er worden gepaste materialen aangeboden waarmee iedereen kan bijleren op eigen niveau.
 

K3: De speurneusjesDe speurneusjes K3

Juf Ann en juf Kathleen ontfermen zich over de 4 tot 5 jarigen. Hier worden de kleuters al spelend en op eigen tempo voorbereid op de stap naar het eerste leerjaar. Juf Ann begeleidt de kleuters in de eerste stappen rond het herkennen van letters en getallen door allerlei spelvormen.
Er wordt nog heel wat gespeeld, maar er wordt ook al veel aandacht gegeven aan zelfstandiheid van de kleuters, het plannen van opdrachten en probleemoplossend denken.

 

Wat is dit allemaal?

• Leren lezen: ze leren woorden in stukjes verdelen, letters herkennen, woorden met gelijke beginletters zoeken, eerst kleine overeenkomsten en verschillen ontdekken met afbeeldingen en daarna met letters en cijfers,...
• Schrijven: het schrijven wordt op 2 gebieden geoefend: groot-motorisch en klein-motorisch.
  Het groot-motorsiche ‘schrijfdansen’: dit doen we met: "Schrijfdans en Krullenbol"
  Dit wil zeggen via bewegingen in de lucht uiteindelijk tot bewegingen op papier komen.
  Het klein-motorische is het verfijnen van de schrijfpatronen op papier met potlood. Dit doen we aan de hand van leuke, speelse opdrachten.
• Rekenen: we leren tellen, cijfers herkennen en inhoud geven, vergelijkingen maken qua grootte/gewicht/tijd, opdrachten rond ruimtelijk inzicht uitvoeren, voorbereiden op het optellen en aftrekken door te werken rond de begrippen meer/minder,          1meer/1 minder,...
• Het laatste domein en zeker geen onbelangrijk domein is de leer- en werkhouding: we proberen de kleuters hier zelfstandig mee aan de slag te gaan.

Spelend leren in een uitdagende omgeveing met zorg voor elkaar en materiaal blijft centraal staan.