Omnimundo

kleuter- en lagere school

Onze lagere school

De lagere school van Omnimundo is onderverdeeld in 6 aparte eilanden, ingedeeld volgens leeftijd.

Eerste leerjaar: de Letterboom 

Welkom in het eerste leerjaar! De eerste stap in de grote school wordt gezet bij juf Ine, meester Kenny en meester Wim in het eerste leerjaar.

“Jullie zijn al groot maar tegelijkertijd ook nog zo klein. Tijdens het jaar gaan jullie leren lezen, schrijven en rekenen. Maar ook jezelf, de klas en de wereld op verschillende vlakken verder ontdekken. Natuurlijk gaat dit ook nog steeds gepaard met de nodige creativiteit van liedjes, dans, knutselen en spel. In onze klas begeleiden we elk kind al lerend en spelend op weg naar de tweede klas. Net zoals in de kleuterschool, staat hoekenwerk centraal in onze klaswerking.”

Tweede leerjaar: de SterrenbergL2

Samen met meester Nick en meester Wim ga je op avontuur en leer je woorden en zinnen bouwen met klinkers en medeklinkers. Er is ook tijd voor liedjes, gedichten, toneel, knutselen en schilderen.

Derde leerjaar: de ZoemstadL3

De kinderen zingen liedjes, knutselen, doen toneeltjes en dansen zelfs af en toe in de klas van juf Bieke, terwijl ze leren tellen tot duizend. Meester Wim komt regelmatig deze bezige bijtjes helpen.

 

Vierde leerjaar: De talentenboot

In het vierde leerjaar gaan juf Tina en de leerlingen op zoek naar hun talenten. We leren nieuwe rekentruucjes, lezen aan elkaar voor, gaan zwemmen en ontdekken meer over België. Wist je dat de leerlingen ook zelf een muziekinstrument leren spelen? Op een dag wordt hard gewerkt, maar er is zeker ook ruimte om elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren. 

 

Vijfde leerjaar: OllywoodL5

De kinderen leren voor het eerst Frans spreken bij meester Olivier. Daarnaast bouwen ze er robotten, maken ze films en werken ze heel veel op de computer. Hier ligt al een stevige basis voor het secundair onderwijs.

Zesde leerjaar: ExploriaL6

Bij juf Djenisa zitten de oudste kinderen van de school: hier bereiden ze zich voor op de overstap naar het secundair onderwijs. De kinderen leren keuzes maken en talenten ontdekken. We bezoeken met de kinderen ook enkele secundaire scholen om kennis te maken met wat er na de basisschool aankomt.