Omnimundo

kleuter- en lagere school

Onze school

Omnimundo: een school in Antwerpen-centrum dat kinderen verbindt met de rest van de stad en de wereld!