Omnimundo

kleuter- en lagere school

Onze school

Omnimundo is een stedelijke basisschool in Antwerpen-Centrum die kinderen verbindt met de rest van de stad en de wereld. Leer onze werking en aanpak kennen op onze website!