Omnimundo

kleuter- en lagere school

Onze school

Omnimundo is een stedelijke basisschool in de rijke context van Antwerpen. Hier krijgen de kinderen een krachtige leeromgeving en zetten we als deskundig team in op talige, sociale en digitale vaardigheden.

Voorlopige locatie kleuterschool: Sint-Gummarusstraat 2, 2060 Antwerpen

Voorlopige locatie lagere school: Bredastraat 25, 2060 Antwerpen

Twee schooljaren (1/9/2022 t/m 30/6/2024) zitten we op twee verschillende locaties. Onze school in de Van Maerlantstraat wordt verbouwd, opgefrist en up-to-date gemaakt.

Nieuwe locatie kleuterschool: Sint-Gummarusstraat 2, 2060 Antwerpen

Nieuwe locatie lagere school: Bredastraat 25, 2060 Antwerpen

Op maandag kan u inschrijven in onze kleuterschool (Sint-Gummarusstraat 2). Op alle andere dagen bent u welkom in de lagere school (Bredastraat 25). Telefonner de school even om te horen of er plaats is. Dan nodigen we u graag uit voor een welkomstgesprek met inschrijving.