Omnimundo

kleuter- en lagere school

Onze school

Omnimundo: een school in Antwerpen-centrum dat kinderen verbindt met de rest van de stad en de wereld!

School in de stad én in de wereld

De stad is onze speelplaats! We willen het aanbod van de stad benutten. We gaan op stap en werken samen met musea, cultuurhuizen, sport- en buurtorganisaties. Op deze manier prikkelen we onze leerlingen en linken we hun leefwereld aan de leerstof.

Ook onze school is een rijke omgeving vol leerkansen. Lucht, licht en ruimte, daar gaan we voor! Onze ecologische speelplaats, rustige hoekjes, ruime turnzaal, groene wanden en modern materiaal verhogen het welbevinden en het leren van onze leerlingen. Gezondheid vinden we belangrijk, want gezonde kinderen kunnen beter leren.

Rijke wereldschool

Onze school bevindt zich in het centrum van Antwerpen, midden in een multiculturele wijk. Logisch dat we hiervan gebruikmaken! Onze kinderen komen op een respectvolle manier in aanraking met verschillende culturen, kennis, vaardigheden en inzichten.

Dag in dag uit delen we kennis, vaardigheden, inzichten en kijken we naar verschillen, maar vooral naar gelijkenissen. Uiteraard hechten we veel belang aan eigenheid, maar met het oog op onze multiculturele samenleving zetten we volop in op verbondenheid. Met een brede glimlach en een luisterend oor, hebben we aandacht voor al onze ouders. Ze voelen zich welkom, niet alleen aan de schoolpoort, maar ook in onze klassen. Onze school is dan ook een gezellige plek, waarin iedereen op een warme manier met elkaar omgaat, met duidelijke afspraken, zodat iedereen maximaal kan groeien en samenwerken. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich tot echte wereldburgers!