Omnimundo

kleuter- en lagere school

Onze school

OnmnimundoOnze school ligt in 2060 Antwerpen, een buurt met veel culturele verscheidenheid. Door de nabijheid van centrum Antwerpen, het Centraal Station, park Spoor Noord, het Stadspark... bieden we onze leerlingen een waaier aan van uitstappen en verkenningsgebieden.Door onze eco-speelplaats maken we kinderen ook bewuster van een beetje 'groen' in de drukke stad. We zijn een kleinschalige, warme school die oog heeft voor elk kind.

Het Omnimundo-team tracht je steeds te woord te staan en door de extra ondersteuning wordt je kind zo goed mogelijk geholpen in zijn leer- en zorgtraject.

Welkom in onze school !

Visie en aanpak Stedelijke Basisschool Omnimundo

Onze visie staat in ons afsprakenboekje.

Schoolreglement Stedelijke basisschool Omnimundo

Een kopie van ons eigen welkomboekje kan u steeds bevragen aan het secretariaat.