Omnimundo

kleuter- en lagere school

Participatie

We betrekken zowel de leerlingen, de ouders als externen bij de schoolwerking door:

  • laagdrempelig te werken zodat alle ouders zich welkom voelen
  • samen te werken met de stedelijke tolkendienst tijdens gesprekken en infoavonden 
  • helpende handen te vragen bij evenementen en schooluitstappen
  • vanaf het derde leerjaar een klasburgemeester aan te stellen die in het leerlingenparlement zetelt en mee nadenkt over beslissingen zoals: aankoop nieuw speelgoed voor de speelplaats, uitstappen, ...