Omnimundo

kleuter- en lagere school

Participatie

We proberen zowel de leerlingen, de ouders als externen te betrekken bij de schoolwerking.

Wij proberen laagdrempelig te werken zodat onze ouders zich steeds welkom voelen om te komen helpen en kijken in de school én klassen. We proberen hen te betrekken bij schooluitstappen.

Elk schooljaar wordt er een klasburgemeester, vanaf L3, verkozen die mag zetelen in het leerlingenparlement. Ze mogen mee nadenken over beslissingen die in de school moeten genomen worden: aankopen van nieuw speelgoed voor de speelplaats, uitstappen, ...

Als school zorgen we er voor dat de grootste leerlingen na de school terecht kunnen in ons basketbalteam. Dit wordt geleidt door coach Ron, van Buurtsport, met hulp van meesters Nick en Wim.

Om onze anderstalige ouders te helpen, werken we samen met stedelijke tolkendienst die gesprekken en info-avonden gemakkelijker laten verlopen.