Omnimundo

kleuter- en lagere school

Participatie

Ouders op school

Omnimundo betrekt zowel de leerlingen, de ouders als externen bij de schoolwerking. We werken samen met de stedelijke tolkendienst tijdens gesprekken en infoavonden: zo bereiken we iedereen op de juiste manier. De ouders voelen zich daarom ook welkom op onze school. Zij bieden vaak hulp bij schoolevenementen en klasuitstappen.