Omnimundo

kleuter- en lagere school

Participatie

We betrekken zowel de leerlingen, de ouders als externen bij de schoolwerking door:

  • laagdrempelig te werken zodat alle ouders zich welkom voelen.
  • samen te werken met de stedelijke tolkendienst tijdens gesprekken en infoavonden. 
  • helpende handen te vragen bij evenementen en schooluitstappen.