Omnimundo

kleuter- en lagere school

Pedagogisch beleid

In de kleuterschool wordt er gewerkt met Jules in de eerste kleuterklas. In de hele kleuterschool wordt vooral gewerkt vanuit de kinderen. Ze mogen zelf aangeven waar ze interesse in hebben en dit wordt dan uitgewerkt in de klas.

In de lagere school worden enkele methodes gebruikt:

Mol en Beer om te leren lezen, spellen en schrijven in het eerste leerjaar.

Kameleon wordt gebruikt om de Nederlandse lessen vorm te geven in de andere klassen.

Nieuwe Pluspunt wordt gebruikt om te rekenen.

De methode Mundo dient als handvat om wereldoriëntatie te geven, aangevuld met actuele informatie.

In het vijfde en zesde leerjaar wordt Beaufort gebruikt om Frans te leren.

In de AN- en de plusklas wordt elk kind op maat geholpen en wordt er niet gewerkt met methodes maar eerder vanuit de mogelijkheden van elke leerling.