Omnimundo

kleuter- en lagere school

Praktisch

We zijn altijd bereikbaar voor vragen, ... Bel voor een afspraak met een leerkracht, een zorgjuf, de zorgcoördinator of de directeur.

Hieronder vinden jullie enkele praktische afspraken binnen onze school.

Inschrijven in Stedelijke Basisschool Omnimundo

Inschrijven kan na een afspraak met de directeur. Na de administratieve inschrijving, wordt nog een gesprek aangeboden met de zorgcoördinator. Op de website meldjeaan.antwerpen.be kan je je kind steeds aanmelden om later in te schrijven in onze school.
Met vragen kan u steeds telefonisch terecht of per mail.

Klok Stedelijke basisschool Omnimundo

7.30u - 8.30u: voortoezicht

8.30u - 8.45u: onthaal in de klas

8.45u - 12.30u: les (12.20u op woensdag !!)

12.30u - 13.35u: pauze

13.35u - 15.30: les

15.45u - 17.45u: natoezicht

Middagstudie in Stedelijke Basisschool Omnimundo

Middagtoezicht wordt aangeboden in de school voor alle kinderen. Het middagtoezicht kost € 1 per dag.  De leerlingen krijgen water aangeboden tijdens het eten. Tijdens de koude wintermaanden komen vrijwilligers thee maken en schenken. Het eten wordt meegebracht in een brooddoos.
De kleuters van PK en K1 eten in de klas. Alle andere leerlingen eten in de refter.

Voor- en natoezicht Stedelijke basisschool Omnimundio

Voortoezicht: 7.30u - 8.30u / € 0,75

Natoezicht: 15.45u - 16.45u / € 0,75

                   16.45u - 17.45u / € 1,75

Op woensdagnamiddag wordt het natoezicht verzorgd in Stedelijke basisschool De Wereldreiziger in de Quellinstraat.

Betalingen Stedelijke basisschool Omnimundo

Maandelijks krijgen de ouders een factuur. Betalingen gebeuren via een bankoverschrijving of cash in de school.

Voor- en natoezicht wordt steeds cash betaald ter plaatse.