Omnimundo

kleuter- en lagere school

Betalingen

Elke maand krijgen de ouders een maandrekening mee waar de uitstappen, betalende eetbeurten, ... op staan. We blijven steeds binnen de maximumfactuur. We vragen om dit met een overschrijving op de bank te betalen. Cash kan altijd op het secretariaat.