Omnimundo

kleuter- en lagere school

Betalingen

Elke maand krijgen de ouders een maandrekening waarop de kosten voor uitstappen, betalende eetbeurten en andere uitgaven staan. We blijven steeds binnen de maximumfactuur. We vragen om dit via overschrijving te betalen. Cash betalen kan altijd op het secretariaat.