Omnimundo

kleuter- en lagere school

Voor- en natoezicht

Voortoezicht: start om 7.30u tot 8.30u. Je betaalt cash € 0,75 aan de juf of meester die het voortoezicht doet.

Natoezicht: De poort gaat dicht om 15.45u en vanaf dan start het natoezicht. Deze duurt tot 17.45u. Je betaalt € 0,75 tot 16.45u en vanaf dan € 1,75.

Woensdagnamiddag: Op woensdagnamiddag wordt het natoezicht gedaan in stedelijke basisschool De Wereldreiziger, Quellinstraat. Een leerkracht of de directeur brengt de kinderen naar de school toe. Je kan de kinderen daar afhalen op de 9de verdieping. Je betaalt ook cash het juiste bedrag.