Omnimundo

kleuter- en lagere school

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het directe aanspreekpunt voor het CLB en vele andere partners die betrokken zijn bij de zorg voor onze kinderen. Ze coördineert de zorgwerking op school en het zorgteam. Samen met de directie voert ze het beleid van de school. Welbevinden draagt ze hoog in het vaandel. Ze is steeds bereid tot een gesprek met de ouders en maakt tijd voor een praatje met de kinderen.

Juf Finne is op deze momenten op school:

Maandag van 9u30 tot 15u30.

Dinsdag van 8u30 tot 16u30.

Donderdag van 8u30 tot 14u30.