Omnimundo

kleuter- en lagere school

Zorgcoördinator

karin, zorgcoordinator

De zorgcoördinator is het directe aanspreekpunt voor het CLB en vele andere partners die betrokken zijn bij de zorg voor onze kinderen. Juf Karin is elke maandagnamiddag, dinsdag en donderdag op onze school. Ze coördineert de zorgwerking op school en het zorgteam. Samen met de directie voert ze het beleid van de school. Welbevinden draagt ze hoog in het vaandel. Ze is steeds bereid tot een gesprek met de ouders en maakt tijd voor een praatje met de kinderen.