2A - Economie & Organisatie

Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

Wie voor 'Economie & Organisatie' kiest, heeft interesse in hoe bedrijven werken, wat je met geld allemaal kan doen, hoe je dingen kan verkopen, hoe reclame werkt, hoe je een groot evenement organiseert. Maar in deze basisoptie ontdek je ook de sociale aspecten van de economie, de rol van economie in de maatschappij, welke invloed bedrijven hebben op mensen..

In 'Economie & Organisatie' onderzoek de rol van economie in de maatschappij. Je bekijkt dit op een kritische manier vanuit het standpunt van de klant, de bedrijven en de overheid. Er is veel aandacht voor communicatie, waarbij we kijken hoe de rol en de vragen van de klant is veranderd doorheen de jaren, wat het belang is van technologie en digitalisering.

We kijken niet alleen naar de commerciële kant want ook ecologie en duurzaamheid zijn belangrijk.
Wat is de invloed op de economie als klanten kiezen voor buitenlandse producten? Zullen in de toekomst winkels enkel online bestaan en alles aan huis leveren? Wat gebeurt er allemaal met een product voor jij het in huis hebt? Hoe kan je een eigen bedrijf opstarten?

Heb je een getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de A-stroom van de eerste graad.

In de A-stroom van het 2e jaar krijg je 25 uur basisvorming, is er 2 uur tijd voor differentiatie (verdieping en extra ondersteuning) en zijn er 5 uren waarin dieper wordt ingegaan op de optie die jij koos.
De scholen van het Stedelijk Lyceum bieden verschillende opties aan. Deze opties sluiten vaak aan bij de studierichtingen die ze in de 2e en 3e graad aanbieden. Je kan dus in het 2e jaar al eens proeven van wat een bepaalde studierichting precies inhoudt.