Over deze studierichting

2e graad - bso

De tweede graad Basismechanica is een zeer praktische beroepsopleiding met weinig algemene vakken. Je oefent basistechnieken zoals boren, zagen, draaien en slijpen. Ook vaardigheden die meer handigheid vragen, wordenĀ getraind. Je leert gereedschappen en machines kennen en onderhouden. Je leert je informeren, tekeningen van installaties lezen en zelf plannen op schaal tekenen.