Basiszorg en Ondersteuning

Over deze studierichting

Arbeidsmarktgerichte finaliteit
3e graad
3e graad - bso

Algemene informatie

Deze studierichting bevindt zich in de arbeidsmarktfinaliteit binnen het studiedomein Maatschappij en Welzijn.

Wat kan je worden met een diploma Basiszorg en Ondersteuning?

In deze studierichting word je opgeleid tot huishoudhulp in de zorgsector.

Je leert:

 • Rekening te houden met de zorgnood van je cliënt/zorgvrager.
 • Instaan voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woning om een aangename leefomgeving te behouden en/of te herstellen zodat de cliënt thuis kan blijven wonen.
 • Welke kwaliteitsnormen er gelden en wat de professionele gedragscode inhoudt.
 • Duidelijk en gepast communiceren met de cliënt/zorgvrager.
 • Huishoudelijke taken efficiënt plannen en organiseren in samenspraak met de cliënt. Er wordt na deze opleiding van jou verwacht dat je onderstaande taken kan als huishoudhulp:
  • boodschappen doen
  • maaltijden bereiden
  • wassen en strijken van kledij en ander textiel
  • uitvoeren van klein verstelwerk
  • opdekken van bedden
  • schoonmaken van de woning en sorteren en verwijderen van huishoudelijk afval

Deze studierichting bereidt je ook voor op een job als logistiek assistent in de zorgsector.

Je leert:

 • Ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uitvoeren volgens de kwaliteitsnormen en in functie van het comfort van de zorgvrager.
 • De gemeenschappelijke delen en kamers te onderhouden. Kamers, ruimtes en materiaal reinigen en ontsmetten.
 • Inventaris bewaken en efficiënt plannen. Er wordt na deze opleiding van jou verwacht dat je onderstaande taken kan als logistiek assistent:
  • de leefomgeving en de persoonlijke bezittingen van de cliënt/zorgvrager verzorgen
  • instaan voor de maaltijdzorg van de cliënt/zorgvrager
  • de cliënt/zorgvrager informeren over activiteiten en helpt daarbij indien nodig
  • collega’s helpen met het tillen en positioneren van de zorgvrager
  • opvolgen van productvoorraad en bestellingen doorgeven
  • verdelen van materialen zoals medicatie, labostalen, verzorgingsmateriaal
  • uitvoeren van eenvoudige administratieve taken
  • sterilisatie van het medisch en chirurgisch materiaal.

Je zorgt op die manier, later in je job, voor een veilig woon- en leefklimaat en rapporteert daarover aan je leidinggevende. Samen met die leidinggevende bespreek je feedback waardoor je je verder kan ontwikkelen in het beroep.

Daarnaast realiseer je een set van competenties van Verzorgende, Zorgkundige en Kinderbegeleider.

Je leert een aantal afgebakende zorgtaken die onder toezicht van een zorgverstrekker worden uitgevoerd:

 • De zorgvrager en zijn omgeving te ondersteunen bij de activiteiten van het dagelijks leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg en bij activiteiten.
 • In te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning zodat de zorgvrager op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze wordt ondersteund en te verzorgd, waarbij rekening gehouden wordt met het welzijn van de zorgvrager.
 • Baby's en peuters opvoeden en verzorgen in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving.
 • Kinderen van de basisschool begeleiden buiten de schooltijd en bijdragen aan hun algemene ontwikkeling in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving. Er wordt na deze opleiding van jou verwacht dat je onderstaande taken kan:
  • hygiënische verzorging van kinderen en nazorgen
  • meten van de lichaamstemperatuur bij kinderen
  • beschrijven van de aandachtspunten bij medicatie voor kinderen.
  • informatie geven over zindelijkheidstraining
  • hygiënische verzorging van de niet-bedlegerige zorgvrager en nazorgen
  • meten van de lichaamstemperatuur en polsslag bij volwassenen cliënten
  • ondersteunen van volwassen zorgvragers bij het nemen van medicatie
  • ondersteunen bij de vocht- en voedseltoediening langs orale weg uitgezonderd bij slikstoornissen en sondevoeding
  • EHBO