Biotechnologische Wetenschappen (Horeca & Voeding)

Over deze studierichting

Doorstroomgerichte finaliteit
2e graad - tso

In de studierichting Biotechnologische wetenschappen binnen het domein Horeca & Voeding krijg je een brede wetenschappelijke opleiding. Een sterk pakket exacte wetenschappen (wiskunde, biologie, chemie en fysica) wordt gekoppeld aan proefondervindelijk onderzoek in de voedingsindustrie.

De algemene vakken worden aangevuld met toegepaste wetenschapslessen waarbij je de rol van biotechnologie binnen de voedingsindustrie bekijkt. Je bestudeert alle stappen in het proces van voedselverwerking.

Je leert hoe de voedingsindustrie werkt, hoe grondstoffen worden verwerkt tot voedingsproducten. Je begrijpt het belang van voedselveiligheid en - controle. Je hebt inzicht in de verwerking van eten.
Je leert productieprocessen analyseren, opstarten, opvolgen en wetenschappelijk verklaren.
Je leert onderzoekstechnieken ontwikkelen en uitvoeren.

Gerelateerde opleidingen