Biotechnologische Wetenschappen (Land- & Tuinbouw)

Over deze studierichting

Doorstroomgerichte finaliteit
2e graad - tso

In de studierichting Biotechnologische wetenschappen binnen het domein Land- & Tuinbouw krijg je een brede wetenschappelijke opvoeding.
Een sterk pakket exacte wetenschappen (wiskunde, biologie, chemie en fysica) wordt gekoppeld aan proefondervindelijk onderzoek in de planten- en dierenwereld.

De algemene vakken worden aangevuld met toegepaste wetenschapslessen waar je experimenteert in het labo, biologische ontwikkelingen bij plant en dier bestudeert en alle stappen in het proces van agrarische grondstof tot afgewerkt eindproduct ontdekt.

Je leert hoe grondstoffen worden verwerkt tot voedingsproducten.  Je leert productieprocessen analyseren, opstarten, opvolgen en wetenschappelijk verklaren.
Je leert onderzoekstechnieken ontwikkelen en uitvoeren

De studierichting richt zich naar theoretisch sterke leerlingen die begaan zijn met natuur en milieu en een brede interesse hebben voor het leven van plant, dier en mens.

Gerelateerde opleidingen