Biotechnologische en Chemische Wetenschappen

Over deze studierichting

Doorstroomgerichte finaliteit
3e graad
3e graad - tso

Deze studierichting heeft doorstroomfinaliteit en is gebonden aan het studiedomein Land- en Tuinbouw. 

Wat leer je in de opleiding Biotechnologische en Chemische Wetenschappen? 

 • Je krijgt een stevig pakket wetenschappen.
  • Voor fysica ga je dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en moderne en hedendaagse fysica.
  • In chemie krijg je een uitgebreide en doorgedreven studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, stoichiometrisch rekenen, reacties in de anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen in de organische chemie.
  • In biologie krijg je een verbreding en verdieping rond biologische processen, microbiologie, genetica en overerving.
 • Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket ga je dieper in op verschillende domeinen van de wiskunde.
 • In informaticawetenschappen leer je meer over algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en pas je dit toe bij het programmeren. Je leert ook gebruik te maken van computersimulaties en numerieke oplossingsmethodes om problemen uit diverse wetenschapsdomeinen op te lossen.
 • Het toepassen van richtingspecifieke labovaardigheden en experimenten met de bijbehorende labomaterialen komt ook aan bod.
 • Tot slot leer je in deze studierichting onderzoeken. 

Wat kan je verder studeren na Biotechnologische en Chemische Wetenschappen? 

Biotechnologische en Chemische Wetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting (tso). Dat houdt in dat je voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied (Land- en Tuinbouw). Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke opleiding hoger onderwijs succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs …

Voor de richting Biotechnologische en Chemische Wetenschappen situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Biotechniek
 • Agro- en Biotechnologie
 • Gezondheidszorg
 • Biomedische Laboratoriumtechnologie
 • Voedings- en Dieetkunde
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
 • Chemie
 • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar de meeste andere professionele bacheloropleidingen is in principe haalbaar, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Voor de richting Biotechnologische en Chemische Wetenschappen situeren de meest logische academische bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Biomedische Wetenschappen
 • Biomedische Wetenschappen
 • Biotechniek
 • Biowetenschappen
 • Farmaceutische Wetenschappen
 • Farmaceutische Wetenschappen
 • Wetenschappen
 • Biochemie en Biotechnologie
 • Biologie
 • Chemie

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.