Boekhouden-Informatica

Over deze studierichting

3e graad - tso

De klemtoon in deze theoretisch-technische studierichting ligt vooral op boekhouden en informatica met veel aandacht voor wiskunde. Een grondige beheersing van het Nederlands wordt nagestreefd, samen met een praktische kennis van Frans en Engels.

Deze opleiding start in de derde graad (vijfde en zesde leerjaar).