Economie-Moderne Talen

Over deze studierichting

3e graad - aso

Alle studierichtingen van het algemeen secundair onderwijs (aso) bereiden je voor op verder studeren in het hoger onderwijs. Economie wordt interactief benaderd. Je besteedt veel aandacht aan de algemene economie of sociale economie. Ze bestudeert de goederenmarkt, de arbeidsmarkt en het economisch model. Het deelvak bedrijfseconomie behandelt de problemen en relaties in het bedrijfsbeleid; van personeelsbeleid tot productie. De studie van de moderne talen neemt een belangrijke plaats in. Je ontwikkelt communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), reflecteert op taal en maakt kennis met anderstalige literatuur.