Economie-Wiskunde

Over deze studierichting

3e graad - aso

Je besteedt veel aandacht aan de algemene economie of sociale economie. Ze bestudeert de goederenmarkt, de arbeidsmarkt en het economisch model. Het deelvak bedrijfseconomie behandelt de problemen en relaties in het bedrijfsbeleid; van personeelsbeleid tot productie. Het onderwijs in de wiskunde is van een vrij hoog niveau. Je krijgt er onder andere de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.