Humane Wetenschappen

Over deze studierichting

2e graad - aso
3e graad - aso

Je maakt in de tweede graad kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. Je krijgt een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder wordt uitgediept.

In de derde graad liggen de accenten op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen);
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen);
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: