Over deze studierichting

2e graad - aso

In alle studierichtingen van het aso is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de tweede graad ook minimaal vier lestijden wiskunde. In de lessen Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur en lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. Je besteedt meer aandacht aan de spraakkunst en het bestuderen van teksten. Je wordt uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en je taalgevoel aan te scherpen. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft. Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Gerelateerde opleidingen