Latijn-Moderne Talen

Over deze studierichting

3e graad - aso

Deze derde graad bestaat uit twee taalgebonden componenten: Latijn en moderne talen.
Latijn brengt je in contact met poƫtische, historische, retorische en juridische teksten. Je verwerft inzicht in de literatuurgeschiedenis en ontwikkelt literaire smaak. Je wordt cultureel gevormd (vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele verschijnselen) en krijgt algemeen historisch inzicht.
Moderne talen nemen ook een belangrijke plaats in. Je ontwikkelt communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), reflecteert op taal en maakt kennis met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieĆ«n toepassen, literaire smaak ontwikkelen)
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen)
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).