Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Logistiek Helper in de Zorginstellingen

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

Je werkt met en onder toezicht van het verzorgend personeel. Je ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal taken uit te voeren. Je neemt geen deel aan de verzorging van de zorgvrager.