medewerker groen- en tuinbeheer Duaal

Over deze studierichting

Arbeidsmarktgerichte finaliteit2e graad - bsodeeltijds beroepssecundair onderwijs

De medewerker groen- en tuinbeheer (duaal) leert hoe hij tuinen, parken, groene ruimtes kan onderhouden opdat deze mooi in stand worden gehouden en zich verder ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

 Naast de algemene vorming is er de beroepsgerichte vorming waarin activiteiten met bijhorende vaardigheden en kennis zijn opgenomen:

 • je werkt in teamverband
 • je neemt kennis van je opdracht
 • je hebt aandacht voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • je helpt mee met het transport naar de locatie, helpt mee met de voorbereidingen van het terrein, en de werkzaamheden
 • je werkt met courante tuinbouwmachines, gereedschappen en producten
 • je reinigt de machines en het materieel en doet basisonderhoud
 • je controleert de werkzaamheden
 • je voert aanplantingen uit en onderhoudt tuinen en groene ruimtes (buiten of binnen) en grasveld
 • je bestrijdt onkruid, ziektes en plagen
 • je snoeit struiken, heesters, jonge en kleine bomen, scheert hagen en onderhoudtvijvers en waterpartijen
 • je onderhoudt afwateringssystemen, verhardingen, kleine bouwkundige elementen en technische voorzieningen

Duaal leren

Je combineert het beste uit 2 werelden:  leren op school en leren op de werkplek. 
Algemene vakken en de bij je opleiding aanvullende theoretische en praktische kennis leer je op school.
Praktijkgerichte kennis en relevante werkervaring ontwikkel je in een echt bedrijf.
Het bedrijf en de school overleggen op regelmatige basis en spreken af waar je wat kan leren.
Zo krijg je in een minimum aan tijd een sterke theoretische basis en een flinke dosis praktijkervaring mee en ontwikkel je tijdens je studies relevante ervaring op de werkplek.