Taal en Communicatie

Over deze studierichting

Dubbele finaliteit
3e graad
3e graad - tso

Algemene informatie

Naast de basisvorming krijg je specifiek in deze studierichting een extra pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits. Er gaat aandacht naar:

 • communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren)
 • pragmatiek (relatie tussen wat je zegt en wie het zegt)
 • sociolinguïstiek (taalgebruik in de context van de tijd en omgeving)
 • voor Duits ook naar taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen) en Landeskunde

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting en zijn een belangrijk onderdeel in functie van verder studeren. 

Wat kan je worden met een diploma Taal en Communicatie?

Deze studierichting bereidt je voor op een job als polyvalent taal- en communicatieassistent. Je leert daarbij:

 • Ondersteunen en realiseren van communicatieprojecten en -acties en houdt daarbij rekening met het communicatiebeleid en communicatieplan van de organisatie.
 • Ondersteunen en ontwikkelen van communicatiemiddelen en -evenementen.
 • Daarnaast leer je informatie, data en de inhoud van websites beheren.
 • Je consulteert ook het gebruik van sociale media-toepassingen.
 • Je taken flexibel en in samenspraak met de leidinggevende uitvoeren.

De polyvalent taal- en communicatieassistent werkt meestal in een dagsysteem en in een kantooromgeving.

Wat kan je studeren na Taal en Communicatie? 

Taal en Communicatie is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Taal en Communicatie situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Communicatiemanagement
  • Communication Management (E)
  • Journalistiek
  • Media and Entertainment Business
  • Office Management
    
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.
Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.