Wetenschappen-Topsport

Over deze studierichting

2e graad - aso3e graad - aso

De evenwichtige verdeling van het aangeboden 20 lesurenpakket bereidt je voor op verdere studies aan de universiteit of hogeschool. Je kan kiezen voor een extra uur wiskunde buiten het lessenpakket als je een nog uitgebreidere kennis van dit vak wil verwerven omwille van later geplande studies.

  • Na de eerste graad is de basis van informatica voldoende aanwezig om vanaf de tweede graad de nieuwe leerstof volledig te verwerken in alle algemene vakken. Dit geeft je de kans om een ruimer aanbod van leerstof voor fysica en chemie te verwerken. Als je na de tweede graad sterk hebt gescoord, kan je zonder problemen de derde graad aanvatten.
  • Tijdens de derde graad word je nog meer voorbereid om zo volledig mogelijk zelfstandig verder te studeren zodat je vlot kan doorstromen naar hoger onderwijs of de universiteit. Dit onder andere door middel van een uitgebreide onderzoekcompetentie waarbij je beschikt over een coach en een mentor.
  • Ook in de derde graad kan je kiezen voor een extra uur wiskunde buiten het lessenpakket.