Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs
  • Module Aanvulwerk: je leert geleverde artikelen controleren en registreren, voorraad opnemen, artikelen beveiligen, …
  • Module Kassawerk: je leert de kassa-omgeving inrichten en onderhouden, kassa’s opstarten en bedienen, …
  • Module Klantencontact: je leert klanten begroeten en verder helpen, conflicten oplossen, diefstal voorkomen, …
  • Module Presentatiewerk: je leert artikelen presenteren, prijsaanduidingen aanbrengen, seizoensgebonden presentaties aanbrengen, …
  • Module Verkoop: je leert klanten informeren en adviseren, attent maken op promotie-acties, klachten van klanten oplossen, …