Optimist

kleuter- en lagere school

Optimist

Troeven

  • Nadruk op beweging en sport, met een zwembad in de school
  • Een uitgebreide zorgwerking
  • muzische projecten
  • Aanbod van theater- en museumbezoek
  • Participatie via onze oudervereniging en leerlingenraad
  • Open voor samenwerking met externen
  • Aangename werk- en leersfeer, iedereen mag zichzelf zijn
  • Welbevinden staat centraal

Ook leerlingen van andere scholen in de buurt komen zwemmen in ons zwembad

Liliane Rombouts
Directeur op rust
Liliane Rombouts, directeur van Stedelijke Basisschool De Zwemschool

Het is vooral handig dat de kinderen zich niet hoeven te verplaatsen om te zwemmen

Joery Van De Vloet
Redder
Zweminstructeur
Joery, leerkracht van Stedelijk basisschool De Zwemschool

Deze school is een school met een hart

Els Jacobs
Directeur
Els Jacobs, mama van Jorn, Bjoke en Jossip, oudleerling van Stedelijke Basisschool Optimist