Optimist

kleuter- en lagere school

Lagere school

De lagere school van Optimist telt 17 klassen. De kinderen kunnen zich uitleven op onze twee speelplaatsen. We beschikken ook over klastuintjes.