Optimist

kleuter- en lagere school

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken

juf Birgit Hendrickx

juf Samira Murat, juf Fatima en meneer Yassine

meneer Nick Ceustermans