Optimist

kleuter- en lagere school

Onze partners

OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw)
Ravensteingalerij 3, bus 7, 1000 Brussel
Tel. 02 506 41 50, fax 02 502 12 64
e-mail: info@ovsg.be
www.ovsg.be

 

Stedelijk CLB Antwerpen

Lange Gasthuisstraat 24
2000 ANTWERPEN 1
telefoon 03 206 13 11, fax 03 206 13 16
e-mail clb@so.antwerpen.be
http://www.stedelijkonderwijs.be/clb