Optimist

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Bij Optimist vinden we het heel belangrijk dat je kind zijn of haar talenten volop kan ontdekken, ontwikkelen, gebruiken en delen.

Hiervoor heeft het een goed gefundeerd huis nodig.

  • Het schoolteam is het stevige fundament.
  • Je kind en de leerkrachten zijn de muren.
  • De open ramen zijn de kijk op de wereld.
  • De deuren gaan naar beide kanten open.
  • Het dak beschermt ons.
  • Ons huis als thuis.

Het schoolteam is het stevige fundament

Alle leerkrachten staan klaar voor je kind. Ons team schoolt zich voortdurend bij, om hierin nog beter te worden.

Je kind en de leerkrachten zijn de muren

Elke steen is belangrijk, zo staat de muur stevig. Het is voor ons belangrijk dat je kind zijn of haar talenten waardeert. Bovendien moet het leren omgaan met deze talenten. Daarnaast is het ook belangrijk dat de kinderen elkaars talenten respecteren. Zo creëren we een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

De open ramen zijn de kijk op de wereld

De ramen staan open voor de nabije omgeving. Maar bij Optimist geven we je kind ook een brede kijk op de wereld.

De deuren gaan naar beide kanten open

Bij Optimist staat de deur open voor ouders en opvoeders. Op deze manier ontdekken jullie samen met ons de talenten van je kind. Deze deur staat ook open voor externen. Zij helpen ons om onze organisatie te stroomlijnen.

We begeleiden de kinderen zodat ze als zelfstandig personen in de maatschappij kunnen stappen. We helpen hen om hun eigen mening op een respectvolle manier over te brengen. En ons schoolteam stimuleert hen om ook buiten de school hun talenten nog verder te ontwikkelen.

Het dak beschermt ons

We hebben aandacht voor duidelijke afspraken. Deze zijn essentieel om je kind een veilig gevoel te geven.

Ons zorgbeleid en de samenwerking met het CLB zorgen ervoor dat elk kind op zijn of haar manier een geslaagde schoolloopbaan kan doorlopen.

Ons huis als thuis

We creëren een veilige omgeving waarbij iedereen zich goed voelt. Altijd met respect en erkenning voor elkaars eigenheid.