Optimist

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Bij Optimist vinden we het heel belangrijk dat je kind zijn of haar talenten volop kan ontdekken, ontwikkelen, gebruiken en delen.

Hiervoor heeft het een goed gefundeerd huis nodig.

  • Het schoolteam is het stevige fundament.
  • Je kind en de leerkrachten zijn de muren.
  • De open ramen zijn de kijk op de wereld.
  • De deuren gaan naar beide kanten open.
  • Het dak beschermt ons.
  • Ons huis als thuis.

Het schoolteam is het stevige fundament

Alle leerkrachten staan klaar voor je kind. Zij scholen zich voortdurend bij en kijken kritisch naar zichzelf. Er wordt geïnvesteerd in een fijne werksfeer waarbij een open en eerlijke communicatie de sleutel is. 

Je kind en de leerkrachten zijn de muren

Elke steen is belangrijk, zo staat de muur stevig. Het is voor ons belangrijk dat je kind zijn of haar talenten waardeert en er leert mee omgaan. Het is zeker ook belangrijk dat de kinderen elkaars talenten waarderen. Iedereen neemt de verantwoordelijkheid binnen het leerproces op. 

De open ramen zijn de kijk op de wereld

De ramen staan open voor de nabije omgeving. Maar bij Optimist geven we je kind ook een brede kijk op de wereld. Diversiteit werkt verrijkend. We focussen op wat ons verbindt en leren uit onze verschillen. 

De deuren gaan naar beide kanten open

Bij Optimist staat de deur open voor ouders en externen. Door samenwerkingen aan te gaan laten we de wereld ook binnen in onze school. Wij begeleiden uw kind zodat het als een zelfstandig persoon in de maatschappij kan stappen en dat het zijn of haar eigen mening op een respectvolle manier kan overbrengen. 

Het dak beschermt ons

Duidelijke afspraken zijn nodig om uw kind een veilig gevoel te geven. 

Ons zorgbeleid en de samenwerking met het CLB en NOA en u als ouder zorgen ervoor dat elk kind op zijn of haar manier een geslaagde schoolloopbaan kan doorlopen.

Ons huis als thuis

We creëren een veilige omgeving waarbij iedereen zich goed voelt. Altijd met respect en erkenning voor elkaars eigenheid. We werken laagdrempelig, maken tijd voor onze ouders en elkaar. We moedigen participatie op alle niveaus aan zodat we samen kunnen streven naar veilige verbondenheid.