Optimist

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Wij vinden het heel belangrijk dat uw kind zijn of haar talenten volop kan ontdekken, ontwikkelen, gebruiken en delen.

Hiervoor heeft uw kind een goed gefundeerd huis nodig.

  • Het schoolteam is het stevig fundament
  • Je kind en de leraars zijn de muren
  • De open ramen zijn de kijk op de wereld
  • De deuren gaan naar beide kanten open
  • Het dak beschermt ons
  • Ons huis als thuis

 

Het schoolteam is het stevig fundament

Alle leerkrachten staan klaar voor uw kind. Om daarin nog beter te worden scholen zij zich voortdurend bij.

Je kind en de leraars zijn de muren

Elke steen is belangrijk, zo staat de muur stevig. Het is belangrijk dat uw kind zijn of haar talenten waardeert en er leert mee omgaan. Het is zeker ook belangrijk dat de kinderen elkaars talenten waarderen. Zo creëren we een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

De open ramen zijn de kijk op de wereld

Ze staan open voor de nabije omgeving, maar geven uw kind ook een brede kijk op de wereld.

De deuren gaan naar beide kanten open

Onze deur staat open voor ouders en opvoeders, zo kunnen jullie samen met ons de talenten van uw kind ontdekken. Onze deur staat ook open voor externen die ons helpen om onze organisatie nog beter te doen draaien.
Wij begeleiden uw kind zodat het als een zelfstandige persoon in de maatschappij kan stappen en dat het zijn of haar eigen mening op een respectvolle manier kan overbrengen. En dat ze buiten onze school hun talenten nog verder kunnen ontwikkelen.

Het dak beschermt ons

Duidelijke afspraken zijn nodig om uw kind een veilig gevoel te geven. Ons zorgbeleid en samenwerking met het CLB dienen er voor te zorgen dat iedere kleuter en iedere leerling op zijn of haar manier een geslaagde schoolloopbaan kan doorlopen.

Ons huis als thuis

We creëren een veilige omgeving waarbij iedereen zich goed voelt met respect en erkenning voor hun eigenheid.