Autonoom Gemeentebedrijf

Stedelijk Onderwijs Antwerpen organiseert  in opdracht van de stad Antwerpen en binnen het kader van zijn pedagogisch project, kwaliteitsvol onderwijs in een open én stedelijke leeromgeving.

Verleden: Oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs

Het Stedelijk Onderwijs is sinds 1 juli 2010 een autonoom gemeentebedrijf (AG) van de stad Antwerpen. Als autonoom gemeentebedrijf is het Stedelijk Onderwijs een dochteronderneming van de stad met een eigen rechtspersoonlijkheid. Met de verzelfstandiging van het Stedelijk Onderwijs in 2010 veranderde de werking ingrijpend. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen kreeg een flexibele en transparante structuur, waardoor het in staat is om zijn toekomst in eigen handen te nemen. 

Enkele mijlpalen in het verzelfstandigingsproces

 • 2005-2006: oprichting twaalf gewone gemeentebedrijven als eerste stap in het verzelfstandigingsproces;
 • 2007: het bestuursakkoord van stad Antwerpen (2007-2012) bevat de opdracht tot verdere verzelfstandiging en aanstelling van een bedrijfsdirecteur om de positie en de kwaliteit van het Stedelijk Onderwijs te verstevigen;
 • januari 2008: aanstelling bedrijfsdirecteur Frank Noten als eerste bedrijfsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen;
 •  
 • oktober 2008: beleidsnota Stedelijk Onderwijs formuleert grote doelstellingen;
 • 2009: opmaak motivatiedossier tot de oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap (autonoom gemeentebedrijf);
 • 26/10/2009: goedkeuring AG Stedelijk Onderwijs door de Gemeenteraad van de stad Antwerpen;
 • November 2009: de raad van bestuur AG Stedelijk Onderwijs wordt geïnstalleerd en statuten worden opgemaakt;
 • 27/01/2010: goedkeuring AG Stedelijk Onderwijs door de Minister voor Binnenlandse Zaken;
 • 26/04/2010: goedkeuring beheersovereenkomst stad Antwerpen - AG Stedelijk Onderwijs door de gemeenteraad;
 • 1/07/2010: AG Stedelijk Onderwijs (AG SO) is operationeel;
 • 1/01/2013: de samenstelling van het Antwerpse college van burgemeester en schepenen verandert.​ Ook de raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs krijgt 12 nieuwe afgevaardigden van de stad Antwerpen. Er wordt een nieuw bestuursakkoord opgemaakt.
 • In de loop van 2013: het Stedelijk Onderwijs start met de implementatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC). BBC is het plannings-, registratie- en evaluatiesysteem van de lokale besturen. Ook de autonome gemeentebedrijven zijn nu verplicht dit systeem toe te passen.
 • Vanaf 2014: Op basis van het nieuw bestuursakkoord wordt een nieuwe beheersovereenkomst voorbereid. Deze wordt goedgekeurd door de gemeenteraad en raad van bestuur AG Stedelijk Onderwijs december 2014.
 • 25/4/2014: de raad van bestuur stelt Gonda Verhaert aan als bedrijfsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs 
 • 24/04/2015: een aangepaste missie en visie worden goedgekeurd door de raad van bestuur, samen met een speerpuntennota.
 • 2017: transitie naar een waardegedreven netwerkorganisatie
 • 2019: nieuwe Raad van Bestuur met onderwijsschepen Jinnih Beels als voorzitter. 

Vandaag staat het Stedelijk Onderwijs er als één organisatie, met een heldere en overkoepelende missie en visie, duidelijke en gemeenschappelijke doelstellingen en een overzichtelijke structuur. Het service- en coördinatiecentrum ondersteunt schoolteams in zowel zakelijke processen als onderwijskundige ondersteuning.