Raad van bestuur en directiecomité

Samen met het directiecomité bepaalt de raad van bestuur de beleidsvisie en de strategische doelstellingen van het Stedelijk Onderwijs.

De raad van bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit 12 leden, die een evenredige vertegenwoordiging vormen uit de politieke fracties vertegenwoordigd in de Antwerpse gemeenteraad, en vormt een onmisbare schakel tussen het stadsbestuur en het Stedelijk Onderwijs. De leden zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen die zich voordoen in het Stedelijk Onderwijs en houden voeling met de dagelijkse realiteit van het onderwijsveld.

De raad van bestuur heeft o.a. beslissingsbevoegdheid over:

 • de strategische doelstellingen op het niveau van de organisatie;
 • de goedkeuring van school-, centrum- en academiereglementen;
 • het oprichten, sluiten of fusioneren van studierichtingen en het instellen en programmeren ervan van;
 • de beheersovereenkomst, het financieel plan en het jaarverslag;
 • alle collectieve regelingen inzake personeel;
 • principiële beslissingen over grote investeringsdossiers;
 • structurele samenwerkingsverbanden met derden.

Binnen de raad van bestuur werden een auditcomité en een HR-comité opgericht.

De Leden van de raad van bestuur zijn: 

 • Jinnih Beels (sp.a), voorzitter
 • Carine Leys (N-VA), ondervoorzitter
 • Marc Swyngedouw (sp.a)
 • Joost Germis (Open Vld)
 • Koen Daniëls (N-VA)
 • Greet Valck (N-VA)
 • Paul Cordy (N-VA)
 • Sanne Descamps (N-VA)
 • Bavo Smits (CD&V)
 • Mie Branders (PVDA)
 • Ikrame Kastit (Groen)
 • Peggy Pooters (Vlaams Belang)

Het directiecomité

Het directiecomité van het Stedelijk Onderwijs bestaat uit vijf leden: bedrijfsdirecteur (Gonda Verhaert) bijgestaan door 4 nieuwe directeurs (Wim Van Rompu, directeur onderwijsorganisatie; Jan Torfs, personeelsdirecteur; Jeff Van Poppel, zakelijk directeur en Rombout Vandael, directeur onderwijskwaliteit)
Samen moeten zij ervoor zorgen dat het Stedelijk Onderwijs zijn schaalgrootte nog beter benut. Dit vijfkoppig directiecomité werkt en handelt organisatiebreed rond vier pijlers:kwaliteit in elke klas, actief burgerschap, competente teams en slimme scholen. Doel is om samen met 6500 collega's elke lerende helemaal op zijn plek te krijgen. 

Dit vijfkoppig team zal ook het beleid van de raad van bestuur vertalen naar strategische en operationele doelstellingen.

Het directiecomité heeft beslissingsbevoegdheid over alle elementen van het dagelijks bestuur, zoals:

 • de goedkeuring en opvolging van transversale processen en projecten;
 • het opstellen en opvolgen van het budget op organisatieniveau;
 • de goedkeuring van de interne organisatiestructuur en de bijhorende huishoudelijke reglementen;
 • allerlei aanstellingen, bevorderingen en ontslagen, de functieomschrijvingen en andere tuchtgebonden materies, van tuchtsancties tot en met verloven en afwezigheden van directeurs;
 • enz.