Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Missie en Visie

Waar wij voor staan: talentontwikkeling & actief burgerschap

Het Stedelijk Onderwijs organiseert in opdracht van de stad Antwerpen en binnen het kader van zijn pedagogisch project, kwaliteitsvol onderwijs in een open én stedelijke leeromgeving. We begeleiden het leerproces van kinderen, jongeren en volwassenen. We doen dat in onze kleuter-, lagere en middelbare scholen, academies en centra voor volwassenenonderwijs. Iedereen, zonder uitzondering, is welkom. We geloven in de groeikansen van elke lerende en realiseren samen maximale leerwinst. We ontwikkelen talenten en actief burgerschap. Zo groeit iedere leerling of cursist succesvol door naar een gewaardeerde plaats in de samenleving. Samen met alle betrokkenen engageren we ons om zo de stad van morgen mee vorm te geven.

Lees de verhalen van onze mensen in het filmpje. 

Waar wij voor gaan: iedereen helemaal op zijn plek

Het Stedelijk Onderwijs is de solide partner van de stad Antwerpen om samen van zijn inwoners actieve en verantwoordelijke burgers te maken. Onze droom is iedereen helemaal op zijn plek te krijgen.

Dat willen we realiseren door:

      DuimGezichtenPiramideABC

Het Stedelijk Onderwijs staat voor 5 ijzersterke waarden die we uitdragen in alles wat we doen:

  • vertrouwen
  • deskundigheid
  • openheid
  • betrokkenheid
  • inspiratie

Dit komt allemaal samen in het huis van het Stedelijk Onderwijs:

 

huis

Slagzin
Inspiratie voor ‘t leven


Deze volledige missie en visie van het Stedelijk Onderwijs werd goedgekeurd door de raad van bestuur in april 2015.