Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Actief Burgerschap

We gaan voor maximale betrokkenheid. Zo worden niet alleen het werkkader, maar ook de wederzijdse verwachtingen voor iedereen duidelijk. Het Stedelijk Onderwijs weet en zegt waar het voor staat en waar het voor gaat. Als we zeggen dat iedereen welkom is, bedoelen we dat we niemand uitsluiten. Daarmee zeggen we niet dat we zomaar iedereen zijn gang laten gaan. Het Stedelijk Onderwijs staat voor ambitieus onderwijs en een aantal ijzersterke waarden: vertrouwen, deskundigheid, openheid, betrokkenheid en inspiratie. We bieden onze leerlingen en cursisten een veilig en open kader om te kunnen leren en door te groeien tot gewaardeerd burger in de stad. We verwachten van alle betrokkenen de inspanning om dat samen te realiseren. Hierdoor wordt het engagement groter en neemt men een volwaardige plek in onze gemeenschap in. 

Kijk ook hoe we inzetten op Actief Burgerschap.