Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Competente teams

Een derde voorwaarde die zich stelt: een actief HR-beleid. Een performante werking van het Stedelijk Onderwijs is volledig afhankelijk van de gedrevenheid en expertise van zijn medewerkers. We willen geen onderscheid maken tussen onze medewerkers. Ongeacht het statuut, de functie of de werkplek, willen we alle medewerkers op één lijn krijgen en hen zelf hun loopbaan in handen laten nemen. We maken duidelijke taakafspraken en kijken naar de resultaten die ze zowel individueel als in team bereiken. Daarom investeren we in de extra ondersteuning van beginners, de competentieontwikkeling van alle medewerkers en de professionalisering van leidinggevenden. Het delen van ervaringen en kennis wordt structureel ingebed in de organisatie. We willen iedereen helemaal op zijn plek. We spreken waardering uit voor al onze medewerkers. Functioneert een medewerker onvoldoende, dan nemen we onmiddellijk de nodige stappen. Elke leerling heeft namelijk het recht op deskundige en betrokken leerkrachten en ondersteuners.