Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Kwaliteit in de klas

Om deze ambitie waar te maken, stellen zich een aantal voorwaarden. We moeten voldoen aan wat de samenleving van ons verlangt, zoals vastgelegd in de Vlaamse kwaliteitsnormen. Daarom staat de zorg voor kwaliteit in elke klas centraal. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg ligt bij de directies, de schoolteams en de ondersteunende afdelingen. We vertrekken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie en aanpak. Visitaties en outputmeting vormen een belangrijke toetssteen van de interne kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling zowel voor het onderwijskundige als voor de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiƫne in de school. Wij bieden elke leerling of cursist kansen om zijn talenten maximaal te ontwikkelen en laten daarbij niemand los.