Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Organisatiestructuur

Het Stedelijk Onderwijs is opgedeeld in vijf onderwijsniveaus en één stedelijk CLB: 

Het Stedelijk Onderwijs evolueert naar een andere organisatieaanpak, waarbij we de scholen centraal stellen versterkt door netwerken. Met een nieuw organogram maken we deze evolutie zichtbaar. De sterk hiërarchische vorm van vroeger is weg, net als de schotten tussen de onderwijsniveaus en het service- en coördinatiecentrum. In de plaats krijgen we een dynamisch en verbindend model, met de raad van bestuur, het directiecomité en strategie & beleid als stevige wortels. Daarop groeit en bloeit een structuur met de scholen als kern. 

De netwerkdirecteurs staan dichtbij de scholen en stimuleren verbinding en beweging tussen de onderwijsniveaus. Zij maken de brug naar het strategisch beleid. Het service- en coördinatiecentrum evolueert naar een dienstverleningsnetwerk dat de scholen omringt met service, expertise en professionalisering. De zakelijke ondersteuners en onderwijs ondersteuners werken samen en geïntegreerd. CLB en NOA1 ondersteunen het zorgbeleid. Kortom: een organisatie als levend organisme, in één beeld gevat.