Panorama

stedelijk secundair onderwijs

2e GRAAD

We vormen jou tot een maatschappijkritische jongere die perfect voorbereid wordt om verder te studeren. Voor een aantal vakken (Nederlands, Frans, wiskunde, …) werken we in niveaugroepen. Ben je al heel goed in Frans? Dan ga je met minimale instructies aan de slag. Je bent redelijk goed in wiskunde, maar je hebt nog wel wat vragen? Dan is de leerkracht daar om je vragen te beantwoorden. Je vindt Nederlands heel moeilijk, dan krijg je een gerichte aanpak op maat. De leerkracht speelt in op de noden van de leerlingen en werkt gedifferentieerd.

Vanaf de tweede graad volg je, behalve het gekende lesprogramma, wekelijks een module die 8 of 16 weken duurt. De module STEM-techniek leert je na 2A verder concreet en verdiepend aan de slag gaan met het technisch proces. Van onderzoeksvraag tot conclusie doorloop je alle stappen. In deze module werken we samen met het FabLab+. Dit is een creatieve werkplaats op wandelafstand van de school. Hier zoek je naar en probeer je oplossingen uit die de plastic soup kunnen reduceren.

In de module economie van 3ASO ontwikkel je inzicht over je consumptiegedrag en verwerf je kennis over de werking van ondernemingen en organisaties. Je wordt je meer bewust van de maatschappelijke rol die ze hebben. In 4ASO ga je reflecteren over de werking van de markten en de economie als systeem en de invloeden hierop duiden van overheden binnen de (inter)nationale context.

In de module identiteit onderzoeken en bespreken we alle aspecten van je identiteit: van gender tot roots, van religie tot sociaal-economische achtergrond. We bekijken het op individueel niveau: wie ben ik, waar kom ik vandaan, wie beïnvloedt mij? Maar, we kijken ook naar de verschillende groepen waarin we functioneren: school, klas, buurt, de samenleving. En we gaan ook echt de straat op voor een buurtonderzoek, om te kijken en te begrijpen hoe heel diverse mensen met elkaar kunnen samenleven. Voor 4ASO werken we in het kader van de modernisering het thema duurzaamheid uit.

Daarnaast is er het aanbod Horizon (2u). Hier verdelen we alle leerlingen in verschillende groepen naargelang de remediëring of uitdaging die elke leerling nodig heeft. Een aantal leerlingen krijgt dan extra Nederlands via een digitaal taalprogramma TIO. Andere leerlingen bereiden samen via het pakket QuartierQuellinTravelAgency een aantal uitstappen voor. Naast het organiseren van activiteiten, maak je posters en brochures om bijvoorbeeld als goed ingelichte toerist een trekpleister te verkennen. Hiervoor leer je gebruik maken van computerprogramma’s zoals Publisher, Prezi, Keynote, ZoHo. 

Alle leerlingen volgen sowieso ICT om de Office 365 goed onder de knie te krijgen.
 


Studierichtingen 2e graad