Panorama

stedelijk secundair onderwijs

3e GRAAD

We vormen jou tot een maatschappijkritische jongere die perfect voorbereid wordt om verder te studeren.

Vanaf de derde graad volg je ook een aantal lessen in flexplekleren. Tijdens het flexplekleren werk je zelfstandig aan een aantal vakken. Je krijgt van de leerkrachten duidelijke instructies van wat je moet kunnen en kennen tegen een bepaalde deadline, maar jij bepaalt hoeveel tijd je eraan besteedt en wanneer je het doet. Werk je liever eerst Frans af? En dan pas wiskunde? Dan doe je dat! 

In de 3e graad krijg je een onderzoeksopdracht in het kader van de eindtermen ‘onderzoekscompetentie’.

Je leert je oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken. Je kan een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren en je kan onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en toetsen aan andere standpunten. Het ontwikkelen van onderzoekscompetenties sluit aan bij de noodzaak om jou efficiënt en effectief te leren omgaan met een veelheid aan informatie en bij de noodzaak om informatie te kunnen omzetten van beschikbare naar bruikbare kennis. Deze opdracht spreidt zich uit over het hele schooljaar en wordt zowel procesmatig als productmatig geëvalueerd.

In de derde graad volg je 2 uur per week een horizonmodule. In onze horizonmodules kies je op jaarbasis 4 modules. Je leert zelfstandig keuzes maken en verder kijken dan je eigen interesses en die van je vrienden. Zo verruim je, je blik op de wereld. We hopen dat je zo nieuwe talenten en interesses ontdekt. Je zal initiatief moeten nemen en zelf leerkansen grijpen. Je leert reflecteren over je eigen inbreng.

Daarnaast kan je ook je eigen talenten verdiepen. Ben je al erg goed in een vak maar wil je je kennis verruimen, ook daar is ruimte voor in de horizonmodules.

Je kan kiezen uit de volgende workshops:

#Q-NST
Ben jij geïnteresseerd in kunst in al zijn vormen en kleuren? Dan kan je in deze workshop je hart ophalen. We maken kennis met verschillende kunststromingen en –stijlen. We leren bekende kunstwerken herkennen en kaderen. We gaan musea bezoeken en we leren kunst begrijpen. Daarna bedenken we zelf een concept en werken het natuurlijk ook uit in 2D, 3D of op jouw eigen creatieve manier.

#DeWijdeWereldvan(de)Wetenschap
Ben jij ook iemand die niet altijd zomaar alles wil geloven? Denk jij ook dat ze jou soms iets willen wijsmaken? Heb jij ook liever zin om het zelf allemaal uit te pluizen? Dan is dit project dé uitgelezen kans om je uit te leven én wijzer te worden. Je bepaalt zelf wat je wil onderzoeken en je mag ook zelf kiezen hoe je op zoek gaat naar antwoorden. Wil je eens iets uittesten? Wil je leren je om het Wereld Wijde Web echt goed te gebruiken op zoek naar antwoorden? Heb je nog een ander idee? Allemaal prima! Op het einde zorgen we er dan voor dat al onze antwoorden ook een plekje krijgen op het Wereld Wijde Web zodat we in de toekomst andere mensen op weg kunnen helpen in hun zoektocht.

#ActualiteitEnMedia
Hoe komt het nieuws tot bij ons? Wat doet een journalist? En wat mag hij/zij niet doen? Wat doet een persbureau en hoe schrijf je een persbericht? Kan jij fake news van echt nieuws onderscheiden? Lees jij alles met een kritische bril? In samenwerking met Stampmedia gaan we op zoek naar de antwoorden op al deze vragen. We gaan ook actief aan de slag en schrijven persberichten, een schoolkrant, een blog of … dat hangt helemaal van jou af!

#QuartierQuellinTravelAgency                                                                                          
De leerlingen van 6ASO planne onder begeleiding van een leerkracht plannen zij de volledige eindejaarsreis zelf van bestemming, verblijf, activiteiten tot het boeken van de vluchten. Om de reis betaalbaar te maken voor iedereen, zetten de leerlingen ook zelf allerlei acties op poten.

#Theater
Ontdek de acteur of actrice in jezelf. Leer over je verlegenheid heen te geraken. Durf je stem te gebruiken en word je bewust van je lijf op het podium. Leer samenspelen.

#ICT
Je eindwerk moet beantwoorden aan de BIN-normen. In dit project behandelen we alle onderwerpen om deze correct toe te passen in je GIP. Je leert hoe je marges, bronvermeldingen, tabellen, grafieken, … moet instellen. Je leert ook gebruik maken van presentatieprogramma’s zoals Google Slides, Keynote, Powton, ...