Panorama

stedelijk secundair onderwijs

Inschrijven

Aanmelden voor dit schooljaar 2022-2023

Wil je je inschrijven voor dit schooljaar? Neem rechtstreeks contact op met onze school. Onze school is wel gesloten van 6 juli t.e.m. 24 augustus. Mails worden sporadisch gelezen. Mail alvast je vragen en je telefoonnummer.
Wij contacteren jou ten laatste op 25 augustus in de voormiddag. We maken dan een afspraak voor de inschrijving.
Alvast heel erg welkom op onze school!

Vergeet zeker niet:

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders).
  • Je rijksregisternummer.
  • Getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige leerjaar om je in te schrijven in het eerste middelbaar.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.

Inschrijven in het tweede tot en met het zevende jaar

Wil je je inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 voor een studierichting van het 2e tot en met het 7e jaar? Dat kan in de vrije inschrijvingsperiode vanaf maandag 25 april 2022, deze verloopt niet via het centrale aanmeldsysteem. Meld je online aan voor inschrijving. Vervolgens contacteren wij jou om de inschrijving officieel te vervolledigen. Uiteraard kan je ons altijd vooraf contacteren om je te informeren. Wij ontvangen je ook graag voor een persoonlijk gesprek.

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023 voor OKAN

Inschrijvingen voor OKAN-klassen verlopen via AtlasMaak een afspraak om je kind in te schrijven of neem contact op met onze school, wij helpen je graag verder.

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024

Wil je je inschrijven voor het eerste jaar van de eerste graad? Dan moet je je aanmelden en inschrijven via het centrale aanmeldsysteem van de stad Antwerpen.

Alle scholen van het Stedelijk Onderwijs werken voor de inschrijvingen in het eerste jaar secundair met het centrale aanmeldsysteem ‘Meld je aan’. Dankzij ‘Meld je aan’ krijgt iedereen gelijke kansen om zich in te schrijven in de school van je keuze.

De aanmelddata verschijnen hier van zodra deze gekend zijn.

Het tijdstip waarop je je aanmeldt in deze periode heeft geen enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Het is dus geen race tegen de tijd. Maar meld je wel aan binnen de aanmeldingsperiode. Als je vergeet aan te melden, kan je je pas inschrijven tijdens de 'vrije inschrijvingsperiode'. Ook die data worden later op deze pagina gecommuniceerd.

Kinderen met een broer of zus die al ingeschreven is in een secundaire school of waarvan één van de ouders werkt op een secundaire school, hebben recht op voorrang om in te schrijven in het eerste jaar secundair van die school.

Dit jaar melden kinderen met en zonder voorrang zich tegelijk en op dezelfde manier aan. Heb je recht op voorrang? Meld je dan altijd aan voor die school, zo ben je zeker van een plek. Als dit niet je favoriete school is, dan plaats je deze school lager op je voorkeurslijst. Je kan dus op hetzelfde moment ook voor scholen aanmelden waar je geen recht op voorrang hebt. Je behoudt je recht op voorrang, tenzij je een plek krijgt toegewezen in een school die hoger op je voorkeurslijst staat.