Panorama

stedelijk secundair onderwijs

Natuurwetenschappen

Over deze studierichting

Doorstroomgerichte finaliteit
2e graad - aso

In de studierichting Natuurwetenschappen ligt de focus op de exacte wetenschappen. In de lessen biologie, chemie en fysica bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.

Je begrijpt het wetenschappelijk denkproces: experimenteren in een practicum, nauwkeurige verslagen maken, zelfstandig informatiebronnen raadplegen en kritisch bekijken.

Daarnaast heeft het vak wiskunde een prominente rol in deze studierichting.
De studierichting Natuurwetenschappen heeft een uitgesproken doorstroomfunctie en wil je dus voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.