Panorama

stedelijk secundair onderwijs

Participatie

Onze school is een lerend dorp in de stad. Iedereen zorgt voor iedereen en we leren van elkaar. Op school hebben we een diepe waardering voor initiatief en staan we steeds open voor suggesties om onze schoolwerking te verbeteren.

Leerlingenraad

Onze school heeft 2 leerlingenraden: 1 voor de 1ste graad en 1 voor de 2de en 3de graad. Maandelijks bespreken leerlingen in de leerlingenraad de schoolwerking. Ze stellen er schoolregels in vraag, brainstormen er over nieuwe activiteiten en uitstappen en denken er mee na over de infrastructuur. De leden van de leerlingenraad luisteren formeel (bijv. via enquêtes) en informeel (tijdens speeltijden) naar wat er leeft bij hun medeleerlingen. Er hangt ook een ideeënbus op school. Zo vertegenwoordigt de leerlingenraad de stem van alle leerlingen op onze school. Een leerkracht en de Vlaamse Scholierenkoepel begeleiden de leerlingenraad. De directeur ontvangt een verslag en bespreekt de ideeën in de lyceumraad en koppelt terug aan de leerlingenraad.

 

Lyceumraad

De lyceumraad bestaat uit personeelsleden en leerlingen uit het 6de. Samen gaan ze voor een optimale schoolwerking! Leerlingen en personeelsleden geven hier input over aspecten van het schoolleven waaraan ze iets willen veranderen.

Oudergroep

Onze ouders zijn belangrijke partners. De oudergroep organiseert o.a. de dag van de ouder en infomomenten over opvoeding. Ouders doen suggesties om de ouderbetrokkenheid te verhogen. Om een kwaliteitsvolle ouderwerking uit te bouwen, werkten we samen met de Schoolbrug. Dit is goed voor wanneer je veel content hebt die je duidelijk in stukjes wil onderverdelen