Panorama

stedelijk secundair onderwijs

Samen school maken met onze partners

Sport na de bel

Sport na de bel is een initiatief van de Stad Antwerpen. Op onze school kunnen leerlingen van de 1ste graad en okan sporten na de schooluren. Plezier hebben in beweging staat centraal. Zowel nieuwe als klassieke sporten behoren tot de mogelijkheden. De sportlessen worden gegeven door gekwalificeerde lesgevers.

Schoolbrug

Ouders zijn een belangrijke partner in onze school. Om onze ouderwerking te versterken, werken we samen met de Schoolbrug. De Schoolbrug verbindt en versterkt ouders, leerlingen en schoolteams in functie van een succesvolle schoolloopbaan van elk kind.

Stadslab 2050

Luchtkwaliteit’ staat met stip genoteerd in de agenda van onze school. Bij de start van het nieuwe schooljaar ging in Stedelijk Lyceum Quellin en 4 andere Antwerpse scholen het Europese proefproject ‘Zuivere Lucht’ van start. Een projectteam op school gaat op zoek naar manieren om er de luchtkwaliteit te meten en te verbeteren onder begeleiding van Stadslab2050. De scholen leren van elkaar en delen hun inzichten en met de stad. Cocreatie is de basis van het proefproject dat zoveel mogelijk partijen wil betrekken bij haalbare, positieve oplossingen.

UA en Knappe K(n)oppen: citizen science project

Zijn onze bomen bestand tegen een warmere wereld? Grondige experimentele gegevens ontbreken om een antwoord op deze vraag te formuleren. Daarom zullen in het Knappe K(n)oppen project onze leerlingen, leerkrachten en familieleden een groot aantal bomen opvolgen en in detail bestuderen hoe daglengte, wintertemperatuur en lentetemperatuur het verschijnen van de bladeren beïnvloeden. Burgers en wetenschappers slaan de handen in elkaar en zetten samen een cruciale wetenschappelijke stap voorwaarts in dit citizen science project.

Vlaamse Scholierenkoepel

Leerlingenparticipatie behoort tot de basis van onze schoolwerking. Samen met de Vlaamse Scholierenkoepel denken we na welke vormen van participatie het meest aansluiten bij onze schoolcultuur. Sinds dit schooljaar zijn onze vijfdejaars meters en peters van onze okanleerlingen. Dit is ons conflixersproject. De VSK geeft onze leerlingen workshops in coachingvaardigheden. Zo worden onze leerlingen echte buddy’s voor elkaar!

Antwerp Symphony Orchestra en Re-Mix XXL

Re-Mix XXL is het jaarlijkse community-project van het Antwerp Symphony Orchestra waarbij verschillende groepen zonder en mét muzikale achtergrond onder leiding van Paul Griffiths klaargestoomd worden om het podium te delen in de Elisabethzaal.