Panorama

stedelijk secundair onderwijs

Wie zijn we

Op onze school sta jij centraal!

Onze aanpak is dan ook erg leerlinggericht. In een rijke leeromgeving ondersteunen en dagen we je uit. We hebben een gevarieerde didactische aanpak: we gebruiken actieve werkvormen, hanteren coöperatieve leerstrategieën, werken projectmatig en doen aan flexplekleren.

Een enthousiast en betrokken team zorgt voor een veilige en warme omgeving. Onze leerkrachten en het zorgteam zijn ervaren professionals met heel wat ervaring en expertise in het begeleiden van en differentiëren naar leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, leerproblemen of een taalachterstand.

Zowel tijdens als na de lesuren begeleiden we je individueel waardoor je maximaal kan groeien. Elke leerling wordt gecoacht door zijn klastitularis.
Samen bekijken jullie wat er goed loopt en waar er uitdagingen zijn. Je klastitularis heeft aandacht voor je leerproces en je welbevinden.

We evalueren permanent en voor bepaalde vakken zijn er examens. Een evaluatie dient om je te helpen je doelen te halen.
Daarom evalueren we altijd vanuit drie vragen:

  • Waar sta ik nu?
  • Waar wil ik heen?
  • Hoe geraak ik daar?

Zo leer je kritisch kijken naar je eigen vorderingen en beoordeel je samen met je klastitularis en vakleerkrachten in welke mate je doelen bereikt zijn.
Samen met een fijne sfeer vormen structuur, discipline en een gedeelde verantwoordelijkheid de basis van onze schoolwerking.