Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

AG SO lanceert groots opgezet Europees project rond STEM-educatie, Artifex

AG Stedelijk Onderwijs nam het initiatief om een grootse Europese samenwerking op te zetten rond STEM-educatie: Artifex. Met de financiële steun van Erasmus+ gaat dit project in oktober van start, gecoördineerd door AG SO. Het doel is om tegen 2020 een leerplatform te creëren met tools om STEM-leerkrachten en -scholen op maat te ondersteunen.
Leerkracht toont tablet, leerlingen kijken toe in Fablab+

Uniek aan ARTIFEX is de samenwerking tussen fundamenteel onderwijsonderzoek (Universiteit Antwerpen - Edubron, Karlstad Universiteit - Zweden), innovatie en onderwijsontwikkeling (H-Farm - Italië, Artevelde Hogeschool Gent, Ellinogermaniki Agogo - Griekenland) en implementatie (22  scholen en 6 Fablabs verdeeld over heel Europa nemen deel). Elk onderdeel is even belangrijk voor het welslagen van het project.
Het AG SO neemt deel met 7 scholen en het Fablab+.

Het ARTIFEX-project wil de competenties versterken van leerkrachten om het leren effectiever te laten gebeuren in innovatieve leeromgevingen. Daarvoor ontwikkelt het project een instrument dat door scholen in heel Europa zal kunnen worden gebruikt om bestaande educatieve competenties van leerkrachten te identificeren en een professioneel ontwikkelingsinstrument om deze competenties te verbeteren. Deze online tools maken de weg vrij om profielen te leveren die nodig zijn voor de 21e-eeuwse arbeidsmarkt.

Het project heeft een duurtijd van drie jaar en zal eindigen in augustus 2020.