Stedelijk Onderwijs

Inspiratie voor 't leven

Basisschool Het Vliegertje in Deurne legt de eerste steen

Schooldirecteur Peter Wintraecken, bedrijfsdirecteur Gonda Verhaert en schepen voor onderwijs Claude Marinower nodigen u uit voor een persmoment op de werf op dinsdag 26 september 2017 van 14u tot 15u30.
schets nieuwbouw straatkant

Op dinsdag 26 september legt stedelijke basisschool Het Vliegertje in Deurne de symbolische eerste steen van het nieuwbouwproject dat ruimte zal bieden aan 8 kleuterklassen en 12 lagere schoolklassen. De nieuwbouw komt op de hoek van de Borsbeeksesteenweg met de Fort-III straat, waar het vorige schoolgebouw werd afgebroken. De eerste steen wordt plechtig gelegd op de werf, daarna zijn ouders en buurtbewoners uitgenodigd voor een hapje en een drankje op de tijdelijke huisvesting van de school in de Fort III-straat 11.

De nieuwe school zal klaar zijn op 1 september 2018. Ook buurtorganisaties kunnen vanaf het schooljaar 2018-2019 gebruik maken van de polyvalente ruimtes en de sporthal. De kleuters en leerlingen van de lagere school zullen dezelfde speelplaats delen. Naast heel wat groen (bomen en groentebakken) zullen zij zich kunnen uitleven op loopbruggen, avonturenpaadjes, een amfitheater met podium, een zandbak en een sportzone. Daarnaast worden er per kleuterklas aparte kleine koertjes voorzien die afgebakend zijn van de grote speelplaats.

Meer details, schetsen en de historiek van de bouwplannen, kan je vinden op de website van de school: www.stedelijkonderwijs.be/hetvliegertje/de-werf

Deze nieuwbouw maakt deel uit van het antwoord dat Stedelijk Onderwijs biedt op de vraag naar meer onderwijscapaciteit in Antwerpen. Op dit moment lopen nog 41 kleine en grote (ver)bouwprojecten voor het basisonderwijs. In de periode 2012-2020 zullen in totaal 2882 extra plaatsen gecreëerd zijn voor kleuters en lagereschoolkinderen.


Het Stedelijk Onderwijs (ver)bouwt scholen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs telt 116 scholen, academies en centra. In de periode 2014-2019 investeert het Stedelijk Onderwijs 270 miljoen euro, waarvan 161 miljoen van de stad Antwerpen, voor meer dan 500 renovatie- en nieuwbouwprojecten. Via deze projecten creëren wij niet alleen extra plaatsen om het capaciteitsprobleem in het Antwerpse onderwijs mee op te lossen, maar verbetert het ook de staat van onze gebouwen. Met veel aandacht voor duurzaamheid worden de gebouwen aangepast aan kwaliteitsnormen rond bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Daarnaast ligt de nieuwe infrastructuur in lijn met de hedendaagse visie op onderwijs. Zo streeft het Stedelijk Onderwijs naar een veilige en geschikte leer- en werkomgeving voor haar leerlingen en schoolteams. Door de gebouwen open te stellen voor buurtbewoners en verenigingen worden scholen een ontmoetingsplaats. Het Stedelijk Onderwijs staat immers voor ‘samen school maken’ en een aantal ijzersterke waarden: vertrouwen, deskundigheid, openheid, betrokkenheid en wederzijds respect. Een veilige en geschikte infrastructuur die breed gebruikt kan worden is een basisvoorwaarde voor kwaliteitsonderwijs vandaag én in de toekomst.